Araştırmalar

Geçen hafta kurulmuş Atlante fonu, hem İtalyan bankaların hisselerini, hem de tahsili gecikmiş alacaklarını satın alabilecek. İtalyan bankalarının, borcunu ödeyemeyen müşterilere verdikleri kredi tutarı 200 milyar Euro olup; bunlardan 85 milyar Euro’luk kısmının karşılığı ayırılmamış.Diğe ...
KPMG verilerine göre, 2015 yılında, 73 milyar Euro’su İngiltere, İrlanda ve İspanya’da olmak üzere, 30 Avrupa ülkesinde toplam 104 milyar Euro’luk canlı ve tahsili gecikmiş kredi satıldı. Bu da finansal krizin başlangıcından beri en yüksek tutar. Aynı rapora göre önümüzdeki iki yılın da yo ...
Financial Times’ta Yer Alan Habere Göre İtalya, İtalyan Bankalarına Büyük Tahsili Gecikmiş Alacak Portföylerinin Devlet Garantisi ile Özel Yatırımcılara Satışına İmkan Vermesi Konusunda Avrupa Birliği ile Anlaştı. Toplam kredi hacminin ve gayri safi yurt içi hasılanın %17’sini oluşturan İ ...